Molimo vas sačekajte...Psiholog

KSENIJA KRBANJEVIĆ

Zakažite konsultaciju psihologa

KONTAKT INFORMACIJE


065-299-28-92

office@medicatim.rsKrbanjević Ksenija, rođena u Beogradu 1978. Završila Šestu beogradsku gimnaziju 1997. Interesovanje za ljudsku psihu počinje još sa upoznavanjem predmeta psihologije u drugom razredu. Naročito radoznalost kako se čovekova ličnost razvija i izgrađuje i šta sve utiče na to.

Studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisuje iste godine. Nekako spontano kreće interesovanje za probleme mladih i njihovo odrastanje. Prisustvuje seminarima i predavanjima koja se bave tom problematikom. Seminar „Umeće odrastanja“, psihološko primarno preventivni program za rad sa mladima omogućava joj direktan kontakt sa ovom populacijom kroz radioničarski rad. Sa učenicima osnovnih i srednjih škola organizovala je radionice na temu ne konfliktnog rešavanja sukoba, tolerancije, različitosti.

Završava uvodni kurs iz Kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa decom i odrsalima, koji je vodila prof. dr Vesna Kutlešić.

Svakako najveće i najbogatije iskustvo tokom studiranja stiče kroz rad u Internet savetovalištu za mlade. Četvorogodišnji rad u ovom savetovalištu koji se sastojao u odgovaranju na pisma adolescentima, pruža uvid u čarobni svet ovog doba. Mladi koji su se obraćali za pomoć uglavnom su iznosili probleme koji su se ticali identiteta, ličnog i seksualnog, odnosa sa roditeljima, vršnjacima ali i duboku psihološku patnju manifestovanu kroz razne oblike autodestruktivnog ponašanja. Ovo je zapravo bilo prvo pravo susretanje sa raznovrsnošću tema i problema koje mogu da opterete mladu osobu.Svi članovi tima bili su studenti koji su radili pod supervizijom prof Jelene Vlajković i dr Vojislava Ćurčića. Kroz odgovaranje na pisma prvenstveno se pružala podrška i razumevanje koja je mladoj osobi uvek potrebna.

U periodu od 2005-2007. završava TA 101 i 102, edukaciju iz Transakcione Analize.

Po završenom fakultetu započinje pripravnički staž od godinu dana u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“. Staž obavlja pod mentorstvom kliničkog psihologa Bojane Nenezić u savetovalištu za mlade školskog dispanzera. Staž je predstavljao nezaboravno i nemerljivo iskustvo gde je od mentora nesebično dobila sva znanja stečena dugogodišnjim radom i predanošću.

Nakon završenog staža ostaje da radi u Domu zdravlja u savetovalištu. Rad uključuje individualni psihoterapijski rad sa mladima uzrasta od 10-25 godina kao i grupni, radioničarski rad sa srednjoškolcima.

Od 2013. na edukaciji je iz porodične sistemske psihoterapije. Stekla je zvanje porodičnog praktičara-savetnika.

2014. učestvuje na Prvom simpozijumu Savetovališta za mlade u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ kao koautor sa temom „Zavisnost u adolescenciji, uvek aktuelan problem“. Iste godine postala je član Stručnog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, u okviru svog doma zdravlja.


logo-medicatim-white

Naša ordinacija nastala je kao izraz velike i iskrene želje da se TIM – pedijatar, psiholog, logoped, dečji psihijatar, nađu pod jednim medicinskim krovom i pomognu svim uzrastima, da svoje male i velike probleme što lakše reše i prevaziđu.

Copyright by MedicaTim 2018. Sva prava zadržana.