Molimo vas sačekajte...Dečiji psihijatar

MARGO BOŽINOVIĆ-STANOJEVIĆ

Zakažite dečijeg psihijatra

KONTAKT INFORMACIJE


065-299-28-92

office@medicatim.rsDr Margo Božinović-Stanojević rođena je 1978. godine u Knjaževcu. Svoj današnji poziv Dečjeg i adolescentnog psihijatra bira 2012. godine volontirajući na psihijatrijskom odeljenju za decu i mlade Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu, a 2020. godine, položivši specijalistički ispit odličnom ocenom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, stiče zvanje lekara specijaliste dečje i adolescentne psihijatrije.

Dr Margo Božinović-Stanojević rodjena je 1978. godine u Knjaževcu. Pohadjajući  specijalno matematičko odeljenje, Gimnazije Svetozar Marković u Nišu, iskazuje posebno interesovanje i ljubav prema prirodnim naukama, naročito humanoj biologiji i biohemiji, te upisuje Biološki fakultet, smer Molekularna biologija u Beogradu i Medicinski fakultet u Nišu. Pošto se tokom studentskih dana ostvaruje i u roditeljskoj ulozi, opredeljuje se za nastavak studija na Medicinskom fakultetu u Nišu i do diplomiranja razvija interesovanje za grupu neuropsihijatrijskih nauka. Brani diplomski rad iz oblasti neurohirurgije 2011. godine.

Svoj današnji poziv Dečjeg i adolescentnog psihijatra bira 2012. godine volontirajući na psihijatrijskom odeljenju za decu i mlade Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu. U kraćem periodu nastavlja kliničku praksu sa decom u privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji, a zatim upisom na specijalizaciju 2015. godine produbljuje svoja interesovanja i obogaćuje klinička iskustva na klinikama i institutima u Nišu i Beogradu i 2020. položivši specijalistički ispit odličnom ocenom, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, stiče zvanje lekara specijaliste dečje i adolescentne psihijatrije.

Tokom i nakon završetka specijalizacije angažovanjem u psihoterapijskom centru i psihijatrijskoj ordinaciji Poliklinike Anima Plus, u Nišu, profiliše se kao psihijatar za decu i mlade koji se bavi preventivnim, dijagnostičkim i terapijskim delovanjem u oblasti mentalnog zdravlja ovog najvulnerabilnijeg i najsenzitivnijeg dela populacije.

U svom radu primenjuje holistički pristup celokupnoj ličnosti deteta ili mlade osobe i sagledava njegovo funkcionisanje u svim životnim domenima: “Brinući kako o telesnom, tako i o duševnom zdravlju deteta, stvaramo optimalne uslove za ostvarivanje svih njegovih razvojnih potencijala, preveniramo i lečimo poremećaje i bolesti i gradimo osnove za srećan i uspešan život u odraslom dobu.”

Doktorka se bavi razvojnim praćenjem male dece, ranim intervencijama kod smetnji iz autističnog spektra i ostalih razvojnih poremećaja, emocionalnim i ponašajnim problemima u detinjstvu, problemima socioemocionalnog i interpersonalnog funkcionisanja dece i mladih, poremećajima ishrane, poremećajima raspoloženja i anksioznim poremećajima, psihotičnim poremećajima u adolescenciji, adolescentnom krizom identiteta.
U  individualnom psihoterapijskom radu koristi pristup integrativnog psihoterapijskog modela, a obavlja i savetodavni rad sa roditeljima sa elementima porodične terapije. Ima iskustva u vodjenju grupne psihoterapije, psihoterapijskih radionica, interaktivnih tematskih radionica i predavanja za decu i roditelje kao i intervencija u zajednici u očuvanju i unapredjenju mentalnog zdravlja.

Iskustva u radu oplemenjuje i unapredjuje novim znanjima i veštinama stečenim učešćem na brojnim seminarima, kongresima, radionicama i edukacijama u oblasti neuronauka, adultne i dečje psihijatrije i psihoterapije.


logo-medicatim-white

Naša ordinacija nastala je kao izraz velike i iskrene želje da se TIM – pedijatar, psiholog, logoped, dečji psihijatar, nađu pod jednim medicinskim krovom i pomognu svim uzrastima, da svoje male i velike probleme što lakše reše i prevaziđu.

Copyright by MedicaTim 2018. Sva prava zadržana.