Molimo vas sačekajte...Psiholog

MARIJA NIKOLIĆ

Zakažite konsultaciju psihologa

KONTAKT INFORMACIJE


065-299-28-92

office@medicatim.rsMarija Nikolić, rođena 1984. godine u Nišu. O svom budućem pozivu odluku donosi još tokom školovanja na društveno-jezičkom smeru Gimnazije „Bora Stanković“ koju završava odbranom maturskog rada iz predmeta Psihologija na temu „Emocionalna inteligencija“. Član je udruženja psihologa “DPS – Društvo psihologa Srbije“.

Vođena željom da se u potpunosti ostvari u težnji da jednog dana postane psiholog koji sebe vidi kao „advokata za decu i porodice“, 2003. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu upisuje studije psihologije.

Prve korake u svetu savetovanja pravi kao student-volonter SOS-teleapel službe besplatnog psihološkog savetovališta za studente u Nišu, upoznajući se na taj način sa širokim spektrom problema mladih poput problema u učenju, emotivnih kriza, anksioznosti, stresa, depresije, problema u porodici i problema u vezama koji su česti u tom periodu.

U diplomskim radu bavi se ispitivanjem međusobne korelacije kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, adaptivnog ponašanja i postignuća učenika u školi. Temeljam istraživački rad na ovu temu obavlja sa učenicima osnovne i srednje škole „Sveti Sava“, gde obavlja i pripravnički staž a potom ostaje da radi sa učenicima i njihovim porodicama do današnjeg dana.

Uključena je u pružanje obrazovno-vaspitne podrške učenicima, ali i roditeljima učenika kroz savetodavni rad. Bavi se problemima ponašanja i prilagođavanja u razvojnom periodu, problemima u učenju, upravljanja besom, ali i razvojem socijalnih veština, a sve to u cilju poboljšanja ishoda učenika u školi i stvaranja pozitivne slike o sebi.

Kroz radionice i grupni rad sa decom i adolescentima bavi se najrazličitijim temama: rešavanje konflikata sa vršnjacima, poboljašanje motivacije za učenje, odnos prema autoritetu (roditelji, nastavnici), emocije i emocionalna pismenost, partnerstvo i partnerski odnosi sa ciljem buđenja i afirmisanja psiholoških kapaciteta mladih i unapređivanja njihovog psihološkog rasta i razvoja.

Deca, adolescenti i njihove porodice u središtu su njenog rada, a njena praksa rođena je iz želje da pomogne svojim klijentima da prevladaju neugodne i ometajuće simptome, teškoće i probleme. U savetodavnom radu zauzima dobronameran, ali aktivan i realan stav prema detetu i roditeljima, navodeći ih da prolaze kroz nova osećajna iskustva. Upravo ta iskustva predstavljaju ključnu tačku prožimanja osećajnih i saznajnih procesa koji vode ka glavnom cilju savetovanja, a to je razrešavanje konflikata, teškoća, problema i ometajućih simptoma.

U stalnoj težnji za usavršavanjem i pronalaženjem novih odgovora na mnoga pitanja vezano za primarnu prevenciju, rano otkrivanje duševnih poremećaja dece i omladine ali i savetodavni pristup u radu sa roditeljima, pored formalnog obrazovanja, stekla je dodatna znanja iz sledećih sertifikovanih obuka: Obuka za rad sa problematičnim roditeljima i porodicama, Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – Disharmoničan razvoj kod dece, Saznajni razvoj i reedukacija.

Na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu završila je edukacije i stekla značajne sertifikate iz kurseva akreditovanih prema Odluci zdravstvenog saveta – “Mentalna higijena razvojnog doba – Unapređenje i zaštita mentalnog zdravlja dece i mladih” kao i “Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti”.

Inspiraciju za rad uvek iznova pronalazi u rečima dečijeg psihoanalitičara Melanije Klajn: “Jedno od mnogih zanimljivih i iznenađujućih iskustava početnika u analizi dece je da u vrlo malom detetu pronađe kapacitet za uvid koji je često daleko veći od onog koji se može pronaći kod odraslih.”

logo-medicatim-white

Pedijatar, dete i roditelj stvaraju divnu simbiozu, ostvaruju poverenje i postaju oslonac u svim situacijama poljuljanog zdravlja. Prostor je lep i prijatan, pa pregled u kome dete učestvuje učini da mali pacijenti nemaju problem i strah od doktora.

Instagram profil

TikTok profil

Copyright by MedicaTim 2018. Sva prava zadržana.