Molimo vas sačekajte...Dete u centru pažnje

PEDIJATRIJA

Kontaktirajte pedijatra dr Veru Vujović

KONTAKT INFORMACIJE


065-299-28-92

office@medicatim.rsPraćenje rasta i razvoja zdrave dece kroz sistematske preglede i vakcinaciju; postavljanje dijagnoze i lečenje bolesnog deteta.

Kada naše željeno dete dođe na svet, oči i misli roditelja su usmereni ka pedijatru. Imamo istu, veliku i zajedničku želju da svaki preduzeti korak u nezi, ishrani, praćenju rasta i razvoja, vaspitavanju i učenju bude najbolji mogući korak u odgajanju zdravog i zadovoljnog deteta. Zato su prvi saveti roditeljima da redovno dovode dete na sistematske preglede onako kako im se zakaže; da ga vakcinišu, jer je to najbolji način da se preveniraju ozbiljne infektivne bolesti; da ga podstiču da se igra, druži, saznaje; da odvoje najviše što mogu vremena i potpuno ga posvete detetu.

Svaki uzrast traži pažnju i angažovanovanje roditelja na poseban način. Često ćete čuti od pedijatra da na pitanje roditelja odgovori da je to „takva faza u razvoju deteta“. Pravo je umeće prihvatiti, razumeti  faze i raznolikost uz jedinstvenost ličnosti svakog deteta. Tu je ljubav da nam pomogne i svakako saveti  pedijatra!

Period adolescencije je posebno zahtevan. Promene koje se događaju u telu, mentalnom i psihičkom svetu deteta na putu odrastanja nisu ni malo lake, najčešće su burne, teško prihvatljive, pune izazova, čudnih i teških prekretnica. Roditelj i pedijatar sa svojom ljubavlju, razumevanjem i znanjem tada su dobra podrška.

Sve do sad rečeno odnosi se na preventivne aktivnosti, najvažniji posao naše službe, koji kada je dobro obavljen daje zdravu, ostvarenu, sigurnu osobu.

Drugi deo posla je kurativni. To je veliki deo našeg ambulantnog rada. Svaki problem poput temperature, bola, kašlja, povraćanja i niza simptoma kojim naš organizam šalje signle da se nešto nepoželjno događa, možete doći i razrešiti u našoj ordinaciji.USLUGE PEDIJATRA

Pregledi zdravog deteta:

 • Sistematski pregledi novorođenčeta i odojčeta (0-1 godina)
 • Sistematski pregledi male dece (1-6 godina)
  • uzimanje podataka o zdravstvenom stanju i ranijim bolestima deteta
  • fizikalni pregled po sistemima
  • antropometrijska merenja (TT, TV BMI, OGpp)
  • procena psihofizičkog razvoja i razvoja govora i čula
  • ocena vakcinalnog statusa i vakcinacija nedostajućim dozama
  • predlog potrebnih laboratorijskih analiza
  • predlog konsultativnih specijalističkih službi
 • Sistematski pregled pred polazak u školu (6-7 godina)
 • fizikalni pregled pedijatra po sistemima
 • antropometrijska merenja (TT, TV, BMI)
 • ocena vakcinalnog statusa i vakcinacija R3, Polio, difterija tetanus i MMR
 • obavezne laboratorijskie analize – KKS i urin
 • konsultativne specijalističke službe – stomatolog, oftalmolog, ORL, fizijatar, logoped
 • izdavanje potvrde za upis u školu
 • Sistematski pregled školske dece i omladine (7-18 godina)
 • pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak (jasle, vrtić, kamp, rekreativnu nastavu)
 • uzimanje podataka o alergijama i ranije preležanim bolestima
 • ciljani fizikalni pregled po sistemima
 • ocena vakcinalnog statusa i eventualna vakcinacija
 • po potrebi laboratorijske analize I brisevi
 • izdavanje potvrde

Pregled bolesnog deteta (0-18 godina):

 • uzimanje podataka o toku bolesti
 • fizikalni pregled po sistemima
 • upućivanje na potrebne laboratorijske analize
 • upućivanje na konsultativne specijalističke preglede
 • postavljanje radne ili konačne dijagnoze
 • određivanje terapije i adekvatnog higijensko-dijetetskog režima

ZAKAŽITE KOD NAŠEG PEDIJATRA

U ordinaciji Medica Tim radi dr Vera Vujović. Posetite je!

logo-medicatim-white

Naša ordinacija nastala je kao izraz velike i iskrene želje da se TIM – pedijatar, psiholog, logoped, dečji psihijatar, nađu pod jednim medicinskim krovom i pomognu svim uzrastima, da svoje male i velike probleme što lakše reše i prevaziđu.

Copyright by MedicaTim 2018. Sva prava zadržana.